Széchenyi 2020

A projektek az Európai Únió támogatásával, az Európai Struktúrális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósultak meg.
Uniós kifizetések (Ft) 2015.10.07.

Tájékoztató az uniós források ügyében indított szabálytalansági vizsgálatokról2007. november 14.

Az elmúlt hetekben számos alaptalan vád hangzott el az uniós támogatások felhasználásával kapcsolatban. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ezért összegezte azokat az intézkedéseket, amelyeket a források szabályos felhasználása érdekében tett.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007 első három negyedévében az Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF) magyarországi irodájának 46 olyan, 10 ezer euró feletti esetet jelentett, amelyek kapcsán szabálytalanságot vizsgált. Ezek a vizsgálatok 29 ügyben állapítottak meg valóban szabálytalanságot. Ezeknek az ügyeknek a lezárásaként az Ügynökség szeptember végéig 780 millió forint visszafizetését rendelte el. Az elkövetett szabálytalanságok egy részében a kedvezményezettek már pályázatuk benyújtása előtt megkezdték a projektet, más részében meg sem valósították azt. Szintén típushiba volt a pénzügyi nyilvántartás hiányossága és a támogatási szerződéstől való eltérés. Számos esetben megsértették a közbeszerzési törvényt, téves elszámolást nyújtottak be, vagy nem elszámolható költségeket próbáltak meg elfogadtatni. A vizsgált esetek között néhány komolyabb ügy is található, olyanok amelyek a büntető törvénykönyv csalási tényállását valósították meg. Előfordult, hogy a projekteket megvalósító cégeknek közös volt a tulajdonosa és saját cégei között számlázott, vagy már megvalósult beruházást az uniós források terhére próbáltak újra kifizettetni. Az egyik gépvásárlási támogatásnál pedig az első üzembe helyezés időpontja fél évvel megelőzte a vásárlás dátumát. Az OLAF-nak jelentett 46 vizsgált ügy közül 13 esetben nem történt szabálytalanság, 4 ügy vizsgálata pedig még folyamatban van.

Az elmúlt hetekben - már a negyedév lezárását követően - a sajtó híradásai alapján három konkrét támogatási ügyben is felmerült szabálytalanság, illetve bűncselekmény gyanúja. Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter mind három esetben soron kívüli vizsgálatot és helyszíni ellenőrzést rendelt el. A vizsgálatok eredményei alapján az alábbi konkrét megállapítások tehetők.

A Disco Magic Kft. pályázatának helyszíni ellenőrzése alapján a szabálytalanság gyanúja megalapozottnak tűnik, ezért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség október 29-én megindította a szabálytalansági eljárást. Az eljárás lefolytatásának határideje 45 nap, az eredményről az Ügynökség december 13-án tájékoztatni fogja a közvéleményt. Ha az eljárás végén beigazolódik a szabálytalanság gyanúja, akár a teljes támogatási összeget vissza kell fizetnie a Disco Magic Kft. tulajdonosának.

Hivatali visszaélés gyanújával büntetőeljárás folyik a dögei önkormányzat iskola-felújítási beruházása ügyében. A község ugyanis 2005-ben a regionális operatív program keretéből 225 millió forint értékű támogatást kapott. A nyomozásról a büntető eljárás szabályai szerint az ügyészség adhat érdemi tájékoztatást. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium az ügyben felajánlotta segítségét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészségnek és ezzel párhuzamosan a miniszter helyszíni ellenőrzést rendelt el annak kiderítése érdekében, hogy megfelelően használták-e fel az uniós forrásokat. A szabálytalansági eljárás keretében az NFÜ megbízásából a VÁTI Kht. helyszíni, valamint tételes dokumentum alapú ellenőrzést is végzett. Az ellenőrzések során megállapították, hogy a kivitelezési munkák befejeződtek, a számlák a szerződések alapján teljesített szolgáltatások ellenértékét tartalmazták, tehát a támogatást az önkormányzat szabályosan költötte el: a felújítás a támogatási szerződésben feltüntetett módon megvalósult, a projekt lezárható és kifizethető. Mivel azonban a főügyészség ismeretlen tettes ellen nyomoz, annak megállapítása, hogy a támogatásokat szabályosan használták-e fel, csak az eljárás jogerős lezárása után lehetséges. Ezért az ún. utánkövetési időszakban a VÁTI Kht., valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiemelt figyelmet fordít erre a beruházásra.

Az Exist Kft és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal által megkötött, pihenőpark és sportpálya kialakításáról szóló, nem uniós forrásokat érintő támogatási szerződéssel kapcsolatban a miniszter újbóli helyszíni ellenőrzést rendelt el, valamint tájékoztatást kért az ellenőrzésért és kifizetésért felelős hatóságtól, a Magyar Államkincstártól. A Kincstár ismételten megállapította, hogy a vállalkozás az akkor hatályos jogszabályoknak, illetve a megkötött szerződésnek megfelelően járt el és teljesítette a vállalt kötelezettségeket. Egyébként a projekt vizsgálatainak tapasztalatai igazolják azt az igényt, hogy a hazai támogatási eljárást közelíteni kell a sokkal szigorúbb uniós eljárásrendhez.