Széchenyi 2020

A projektek az Európai Únió támogatásával, az Európai Struktúrális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósultak meg.
Uniós kifizetések (Ft) 2015.10.04.

Pályázat a felsőoktatás sportjának támogatása érdekében2013. április 9.

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-4.1.2E-13/1 jelű, "Sport a felsőoktatásban" című konstrukció.

A konstrukció általános célja a felsőoktatási intézményekben a 21. század követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások, beleértve alap és mesterképzések fejlesztése. A konstrukció komplex módon kíván választ adni a felsőoktatási szolgáltatások területén a sporttal, testmozgással, fizikai aktivitással kapcsolatos hiátusokra.

Pályázatot két komponensben lehet benyújtani:

A. Képzésfejlesztés a sporthoz kapcsolódó képzések területén
•    meglévő szakok módszertanának és tananyagának fejlesztése,
•    új, alap- és mesterszakok tananyagának és módszertanának kialakítása, valamint
•    szakterületi képesítési kompetenciák megszerzésére irányuló átképzési kurzus akkreditálása, indítása, pilot rendszerű lefolytatása.

B. Hallgatói szolgáltatások fejlesztése a sport területén
•    intézményi –informatikai eszközökkel is támogatott – hallgatói sportszolgáltatások körének és módszertanának fejlesztése
•    élsportolói tehetséggondozási rendszer kiépítése és működtetése

A pályázat meghirdetésekor a konvergencia régiókban rendelkezésre álló keretösszeg: 1.800.000.000 forint.
„A” komponens: 1.600.000.000 Ft
„B” komponens: 200.000.000 Ft

A pályázatok benyújtása a megjelenést követő naptól lehetséges:
„A” komponens esetében 2013. május 31-ig
„B” komponens esetében 2013. május 17-ig