Széchenyi 2020

A projektek az Európai Únió támogatásával, az Európai Struktúrális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósultak meg.
Uniós kifizetések (Ft) 2015.10.08.
vissza

Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése - Jogsegély-szolgálat fejlesztése (TÁMOP 2.5.3-12/3, 4)

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat július 16-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
Hozzá szeretne szólni?

Ha már korábban regisztrált a palyazat.gov.hu vagy a www.szechenyi2020.hu oldalon, akkor használja a fejlécben a Kulcs ikont a bejelentkezéshez.

Ha még nem rendelkezik regisztrációval, regisztráljon most!

 • 2012. július 16. 21:31

  Rettich Tamás

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek

  Az Ipartestületek Országos Szövetsége /IPOSZ/ az alábbi pályázat kiírásával
  Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése - Jogsegély-szolgálat fejlesztése (TÁMOP 2.5.3-12/3, 4)
  az alábbi észrevételt teszi.
  Az Ipartestületek Országos Szövetsége ezúton is megerősíti, hogy a pályázat kiírása és megvalósítása során a korábbi pályázatokhoz hasonlóan részt kíván venni, s annak eredményes megvalósítása érdekében minden szükséges segítséget megad.
  A korábbi pályázatok jelentős tapasztalatai alapján az alábbi javaslattal élünk.
  A pályázati kiírás nem teszi lehetővé azt, hogy a pályázat alapján a JOGPONT hálózatot működtető társadalmi szervezet a saját székhelyén is kisegítő adminisztrációs központot létesítsen a pályázati összeg terhére. A pályázati kiírás nem teszi lehetővé, hogy az ezzel kapcsolatos terhek költségként a pályázat során elszámolhatóak legyenek.
  A tapasztalatunk azonban az, hogy a projekt központ mellett a pályázat megvalósításának hatékonysága érdekében mindenképpen fontos az is, hogy a pályázaton részt vevő társadalmi szervezet a saját székhelyén is létesítsen adminisztratív központot. Javaslatunk az, hogy ennek költsége – akár meghatározott havi mérték erejéig – mindenképpen elszámolható legyen.
  Ezúton is köszönjük a lehetőséget a javaslattételre, s reméljük, hogy azt hasznosítani tudják.
  Együttműködésüket ezúton is köszönjük.
  Tisztelettel
  Ipartestületek Országos Szövetsége

 • 2012. július 16. 13:24

  Munkástanácsok Országos Szövetsége

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma

  Vélemény a a TÁMOP 2.5.3-12/3 Jogsegélyszolgálatok fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati kiírásról

  A jogsegélyszolgálatok tevékenységének kiterjesztése a 10 főnél kisebb településekre - az érdekképviseleti szervek bevonásával - kedvező lehetőség a lakosság tájékoztatására, és különösen fontos lehet most, amikor jelentős jogi, adózási változások várhatóak. Jó lenne, ha a pályáztatási folyamat úgy felgyorsulna,hogy a változások idején már elindulhasson a tanácsadás.
  1. Ellentmondásos a célcsoport meghatározása. Egyik pontban a természetes személyek /10. oldal/, míg máshol a munkaadók is meg lettek határozva, akik számára szolgáltatást nyújtanak a jogpontok.
  2. A pályázók köre is pontosításra szorul - munkavállalói vagy munkaadói érdekképviseletek, mivel általában a két szervezettípus szétválik. /A szövegben az szerepel, hogy munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek./
  3. Értékelési pontot lehet kapni arra, ha valaki az adott régióban már tevékenykedik. Hogyan értékelendő, ha csak a konzorcium egyik tagja rendelkezik az adott régióban tapasztalattal?
  4. Milyen alapon lettek meghatározva az egyes területeken pályázandó összegek, /településszám, már működő jogpontok?/ Fontos hogy az egy –egy régióban létrehozandó jogpont szolgáltatás fajlagos költségei arányosan legyenek meghatározva.
  5. A bírálati szempontoknál szerepel a 120%-os lefedettség, ez alatt mit kell érteni, egy helyszínen több jogpont – ezt azonban kizárja a pályázat, vagy egy helyszínen több ügyvéd, vagy a kisebb települések bevonása? Pontosítani kell az értelmezést.
  6. Pontosításra szorul a honlap kérdése, mivel az értékelési kritériumok között kizáró ok, ha valaki nem vállalja honlap létrehozását, míg a szövegben az szerepel, hogy ha már van, akkor nem kell létrehozni. Ugyancsak kérdés, hogy a közös honlap létrehozása a konzorciumi partnerekkel lehetséges,vagy az összes jogsegélyszolgálatot működtető szervezettel működtetett honlap is elfogadható.
  7. A pályázat több ponton hivatkozik a TAMOP -2.4.8-12/1 projektre, azonban ez még nem jelent meg, így az annak tartalmához való csatlakozás nem ítélhető meg.

 • 2012. július 16. 09:33

  Dér Ágnes

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma

  C.1.3. fejezet:
  A projektmenedzser heti 40 órás munkaideje mellett a szakmai vezető heti 40 órás foglalkoztatását túlzott mértékűnek látjuk. Véleményünk szerint heti 20 órás munkaidőben is ellátható a szakmai vezetés heti 40 órás projektmenedzseri tevékenység mellett.
  Indokolatlanak tartjuk azt az előírás, hogy a szakmai vezető főállásban a projekt keretében kerüljön alkalmazásra, holott a megbízási és vállalkozási jogviszony lehetősége a menedzsernél adott.
  Az ügyfélforgalom nyilvántartásával kapcsolatban az ügyfélkódos megoldás problémás.
  (pl. két különböző településen is kérhet jogi segítséget ugyanazon személy. A jogi segítséget nyújtó csak az eset elektronikus rögzítésekor szembesül az ügyfél-ügyszám adattal.)
  A nyilvántartási rendszert a pályázat nyertesének kell működtetni a TÁMOP-2.4.8-12/1 pályázat nyertesének előírása alapján.
  Javasoljuk, hogy mellékletként vagy hivatkozásként tegyék lehetővé ezen előírásokat, hogy tervezni lehessen a működtetést mind technikai, mind anyagi vonatkozásában, de az egyszerűsített adatlap sima sorszámozásával lenne a legegyszerűbb és az adminisztrációs tevékenységet így lehetne a legjobban csökkenteni.
  C.10 fenntartás:
  Javasoljuk, hogy a fenntartási kötelezettség hasonlóan a TÁMOP-2.5.1-07 konstrukcióhoz csak a pályázó tagszervezeteinek legyen ingyenes, a nem tagoknak pedig önköltséges a támogatott projekt keretében létrehozott szolgáltatás vonatkozásában.

 • 2012. július 16. 09:31

  Dér Ágnes

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma

  Pályázat tartalma:
  2. Nem alakítható ki jogpont ott ahol a TÁMOP 2.5.1 B 11 keretében jogsegély működik.
  Ez az előírás súlyosan hátrányosan érintené azokat az 5-10 e fő közötti településeket, amelyeken a már működő pályázatban jogpontok kerültek kialakításra. Javasoljuk, hogy a település listából ezeket a településeket törölni kellene a 70% os követelmény miatt.

 • 2012. július 16. 09:31

  Dér Ágnes

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre

  B.1 – Jogi forma és konzorcium:
  A szabályozás szerint egy szervezet több pályázatot is benyújthat, azaz több régióra is pályázhat. Javasoljuk beépíteni a kiírásba, hogy előnybe részesíthetők azon pályázok, amelyek a TÁMOP-2.5.1-07 vagy a TÁMOP-2.5.1.B-11 konstrukció keretében már megvalósítottak ill. megvalósítanak ingyenes jogsegély-szolgálatot.
  Az országosan egységes szolgáltatás érdekében javasoljuk, hogy a jelenleg ilyen szolgáltatást működtetők mindegyike összefogjon a sikeres megvalósítás érdekében.

 • 2012. július 16. 09:30

  Dér Ágnes

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere

  A pályázati cél: az ingyenes jogsegély-szolgálat továbbfejlesztése az 5000 és 10000 lakosságú településeken a jelenlegi jogszabályi változásokat figyelembe véve (elsősorban új Mt.) elsőrendű feladatnak kell tekinteni

 • 2012. július 14. 15:06

  LIGA Szakszervezetek

  Egyéb észrevétel

  Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!


  Áttekintve a két pályázat (TÁMOP 2.5.3-12/1,2,3,4) társadalmi egyeztetésre bocsátott változatát, az alábbi általános és részletes javaslatokat kívánjuk rögzíteni a társadalmi egyeztetés részeként:

  1.Javasoljuk egy önálló tematikus komponens létrehozását a TÁMOP 2.5.3-12 pályázati konstrukción belül, körülhatárolt, kedvezményezetti körrel, amely néhány olyan, kiemelt szociális partnerek fejlesztési céljait támogató tevékenységeket tartalmaz, amelynek megvalósítása nyílt pályázat keretében, több pályázó által nem lenne racionálisan értelmezhető illetve költséghatékony.

  2.A javasolt új pályázati komponens tartalmi szempontból az alábbi főbb tevékenységeket emelné ki, melyek megvalósítása nem értelmezhető több pályázó által megvalósított keretben:
  a.) A Munka Törvénykönyvének átfogó változtatásával összefüggő közgazdasági és társadalompolitikai hatásvizsgálatok, kutatások, a tapasztalatok országos, széleskörű feltárása és értékelése, országos és regionális konferenciákon, rendezvényeken történő megvitatása, széles társadalmi bázison alapuló korrekciós javaslatok megtétele,
  b.) „Munkavállalói és vállalkozói ismeretek címmel” a közoktatásban, szakképzésben használandó hagyományos és infopedagógiai eszközöket is alkalmazó korszerű oktatási tananyagok, segédletek kidolgozása,
  c.) A klasszikus tripartit érdekegyeztető struktúrák oldása érdekében a legnagyobb munkavállalói és munkáltatói érdekvédelmi szervezetek közötti rendszeres szakmai és partnerségi együttműködés struktúrájának és tartalmának fejlesztése,
  d.) Módszertani támogatás programelem részeként az el nem készült munkajogi iratminták, szabályzatok kidolgozása, nemzetközi egyezmények, dokumentumok egységes formában történő nyilvánossá, elérhetővé tétele, megújult érdekvédelmi kézikönyv kidolgozása munkáltatóknak és munkavállalóknak,
  e.)Vállalkozói fórum és akadémia létrehozása a Vállalkozók Országos Szövetsége és a LIGA Szakszervezetek együttes működtetésében.

  3.A fentiek érdekében javasoljuk a pályázati komponensek közötti összegszerű arányok módosítását, források allokálását az új komponensre a TÁMOP 2.5.3-12/1, 2. és a TÁMOP 2.5.3-12/3, 4. komponensek allokált forrásainak terhére, a szükséges összeg átcsoportosításával, a kapacitásfejlesztési források racionálisabb felhasználásával, valamint a Jogpont hálózat elaprózásának megakadályozása érdekében, az egyes települési szintekre allokált források újragondolásával.

  4. Javasoljuk, hogy a TÁMOP 2.5.3-12/1.2 pályázatok tegyék lehetővé, hogy egy szervezet megfelelően lehatárolt, világosan eltérő tevékenységek támogatására egy komponensen belül több pályázatot is benyújthasson.

  5. Javasoljuk az egyes támogatható projektek lehetséges méretének növelését, az elnyerhető támogatási összeg felső határának emelését, a támogatások koncentrációja érdekében, amely pályáztatói érdek is.

  6. Az együttműködő partnerek száma jelenleg is növelheti az elnyerhető támogatás összegét, de javasoljuk, hogy a pályáztató ezt a lehetőséget a jelenleginél érdemben nagyobb támogatási növekménnyel jutalmazza, ezáltal serkentve a partneri együttműködés lehetőségét.

  Álláspontunk szerint egy önálló, szakmailag és támogatáspolitikai szempontból indokolható pályázati komponens az abszorpciós szempontból is jól indokolható mértékű támogatás koncentráció mellett a foglalkoztatáspolitikai célok teljesülését, az átfogó társadalmi partnerség és munkabéke érdekét is egyaránt képes szolgálni.
  Kérem szíves együttműködésüket az általunk javasolt módosítások támogatásában!

  Budapest, 2012. július 14.

  Liga Szakszervezetek

 • 2012. július 10. 15:52

  Dr. Kovács Szilvia

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma

  C – Pályázati Útmutató – Pályázat tartalma

  1.Egy teleülésen egy jogpont alakítható ki. Ezzel a kiírás korlátozza az egy településen kialakítható irodák számát, pedig a gyakorlatban előfordul, hogy praktikusabb egy ügyfélfogadási időt a településen kettéosztani és a település két különböző utcájába telepíteni, ennek számos társadalmi és helyben kialakult szokás indokul szolgál.

  JAVASLAT:
  Egy teleülésen egy jogpont alakítható ki. - mondat törlése.
  Helyette a tényleges célt tükröző megfogalmazás: egy település a 70% követelményében csak egyszeresen vehető figyelembe (akkor is ha fizikailag több iroda működik a településen)

  2. Nem alakítható ki jogpont ott ahol a TÁMOP 2.5.1 B 11 keretében jogsegély működik.
  ! Ez az előírás súlyosan hátrányosan érintené azokat az 5-10 e fő közötti településeket, amelyeken a már működő pályázatban – pontosan a település kiemelt helyzete, kistérségi-központi státusza vagy hátrányos helyzete miatt – jogpontok kerültek kialakításra. Indokolás: Ezeken a településeken havi 2-4 órában működik jogsegélyszolgálat, pont azért h minimálisan biztosíthassuk azt a fokozott igényt ami a jogi segítség iránt ezeken a településeken jelentkezik. Ezen települések fejlesztési lehetőségének kizárása indokolatlanul hátrányos helyzetbe hozná ezeket a jogpontokat, hiszen pont a legszükségesebb fejlesztési területektől zárná el a forrásokat.
  JAVASLAT:
  Azokon a teleüléseken, ahol TÁMOP 2.5.1 B 11 konstrukcióban jogpont működik csak akkor hozható létre új jogpont vagy fejleszthető a szolgáltatás ha azok 10 e fő alatt vannak, és a fejlesztés, óraszámbővítés indokoltságát a pályázó a pályázatban bemutatja.
  Törölni C.11 – 6. pont!

  C.1.3– Pályázati útmutató – speciális elvárások
  1. Menedzsment
  A szakmai vezető heti 40 órás – azaz teljes munkaidős – rendelkezésre állása szükségtelen előírás, hiszen a projektmenedzser az, aki főállásszerűen látja el a napi operatív feladatokat. A szakmai koordináció szükség szerint merül fel, ez lehet heti 40, akár 60 óra és akár heti 5 óra is, attól függően mely szakaszában tart a projekt. Továbbá indokolatlan az előírás, hogy a szakmai vezető főállásban a projekt keretében kerüljön alkalmazásra, holott a megbízási és vállalkozási jogviszony lehetősége a menedzsernél adott. A szakmai vezető a teljesítményéért és az elvégzett feladatokért kapja díjazását, nem a rendelkezésre állásért, ugyanez igaz a pénzügyi vezetőre. E két pozíció a projekt hatékonyságát növeli önálló és eredményes feladatellátással, nem praktikus forma az utasításon alapul, munkaidőt és nem teljesítményt alapul vevő munkaviszony forma. Továbbá indokolatlan és a korábbi TÁMOP pályázattal össze nem egyeztethető menedzsmentstruktúrát hoz létre.
  JAVASLAT:
  szakmai vezető és pénzügyi vezető felkérése kötelező, lehetőség van munkaviszony, megbízás és vállalkozás keretében is a feladat ellátására, továbbá ugyanezen formákban alkalmazható szakmai és pénzügyi asszisztens is.
  /ez összhangban áll a C.3 III – utolsó bekezdés – bérköltség mely oszlopon számolható el megbízás, vállalkozás esetében – de fontos h speciális elvárásoknál is feltüntetésre kerüljön./
  4. Ügyfélforgalom nyilvántartás
  Az ügyfélforgalom ilyen bonyolult is sok időt igénylő regisztrálása több problémát vet fel, mint amennyi hasznot jelent. Tulajdonképpen egy teljesen fölösleges, nem célhoz kötött és nem indokolható személyes adatkérést jelent, amely az adatvédelmi jogszabályok alapján aggályos. Az elmúlt időszak eseményei is megmutatták, hogy az Unióban az adatvédelem kiemelt terület ezért javasoljuk a pályázat kiírójának, hogy egyeztessen az adatvédelmi hatósággal és kérjen állásfoglalást a kérdésben. Véleményünk szerint plusz információt nem szolgáltat és az ügyfeleket kényelmetlen helyzetbe hozza az anonimitás megszüntetése. Egy anonim szolgáltatás az ügyfeleket segíti. Ha először csak személyes adatokat kérünk akkor már ez korántsem érzik ingyenes szolgáltatásnak, csak egy PR tevékenységnek, amellyel amúgy is elárasztják az utcán, a neten és telefonon az állampolgárokat.
  Az ügyfelek, a projekt, a szolgáltatás színvonala érdekében kérjük, hogy tartsuk meg az eddig működő önkéntes és anonim adatlap felvételt.
  Az ügyfelek életútjának nyomon követése szintén bonyolult és többszintű szabályozást és hatalmas adminisztrációt és költségeket jelent. A Projekt célja a célcsoport segítése kellene, hogy legyen nem az adminisztráció fokozása.
  A gyakorlati életben a legegyszerűbb és egyetlen kivitelezhető rendszer - egy sorszámos rendszer - is problémát jelenthet, mert akkor településenként (30 helyszín/régió) kellene folyamatos sorszámozást biztosítani, úgy hogy az emberek régión belül mozognak, gyakran más jogpontokat keresnek fel, és sokszor más – online és telefonos – jogsegélyszolgálati formát vesznek igénybe. Ezáltal egy olyan technikai rendszert kellene kiépíteni, amely lehetővé teszi, hogy az egyik helyszínen felvett adatlap, egy másik helyszínre visszatérő ügyféllel összekapcsolható legyen, feltéve, hogy sorszámát/kódját megtartja és magánál tartja.
  Ennek a rendszernek a kiépítése – kizárólag ez egyetlen célcsoportot segítő és jogszabályoknak megfelelő módon, azaz anonim formában is – nagy energiát követel, amellyel a forrást pont az ügyfelektől vesszük el, azért hogy nyomon tudjuk őket követni, amely által több forrás fordítódik technikai és regisztrációs kiadásokra és kevesebb az állampolgárok segítésére. Ez nem támogatható és a kormányzati célkitűzésekkel sem egyeztethető össze.
  JAVASLAT: Az adatlap anonim, személyes adatok felvétele a jogsegélyszolgálaton nem történik és az ügyfelek életútjának nyomon követése akkor kötelező, ha ahhoz az ügyfél önkéntesen hozzájárul és a szolgáltatás igénybevételekor, egy elektronikusan generált, személyre nem utaló kódot kap, amellyel visszatérve a jogsegélyszolgálati helyszínekre, a kódja alá kerül felvételre az ügye, annak folytatása. Ennek a rendszernek a kiépítési költségeit, a TÁMOP 2.4.8 viseli és az ügyfelek nyilvántartását a nyertes pályázókkal közösen egyezteti.
  Indokolás: Kérjük a problémák elkerülése és megelőzése végett, a színvonalas szolgáltatás érdekében a jogsegélszolgálatokat 2009 óta működtető érdekképviseletekkel egyeztetve alakítsuk ki az ügyfelek nyilvántartási rendszerét, mivel a projektet végrehajtók feladatává tesszük e tevékenységet nem működőképes az a megoldás, amelyben egy másik szerv önállóan és a projekt végrehajtásában való részvétel nélkül alakítja ki a rendszert. Továbbá kérjük bármilyen életút nyomon követési előírás költségeit a projekthez rendelni, amennyiben van rá lehetőség más projekt keretében finanszírozást találni erre a költségre, vagy ennek elszámolhatóságát, technikai feltételeit bővebben kifejteni szíveskedjenek.

  C.3 -III- Pályázati Útmutató szakmai megvalósítok költségei
  Általános problémaként érzékelhető a pályázatok kiírásánál a bérköltségek és foglalkoztatási formák között különbségtétel nem konzekvens alkalmazása. A megbízási és vállalkozási jogviszonyban való tevékenység ellátás a szakmai megvalósítás oszlopáról az igénybe vett szolgáltatás oszlopra való áthelyezése pénzügyileg nem indokolt. Egyrészről azért mert a menedzsment oszlopon is lehet megbízási díjat és vállalkozói díjat elszámolni akkor érthetetlen, hogy a szakmai megvalósítás során miért nem. Másrészről a nem számlás, azaz bérszámfejtéses megbízási díj bér jellegű költség ezért nem valóságos szolgáltatásnak nevezni.

  C.8 – Pályázati Útmutató - megkezdés
  A projekt megvalósításának megkezdését a pályázónak indokolt megjelölni a pályázatában, indokolatlan előírás azt a támogatási szerződéstől függővé tenni, főként olyan projekteknél, ahol az előkészületi munkálatok hosszabb folyamatot vesznek igénybe.

  C.10 Pályázati Útmutató – fenntartás
  A pályázó szervezetek nonprofit érdekképviseletek, társadalmi szervek, amelyek bevétel maximum tagdíjukból adódik, és csak tagjaiknak nyújtanak ingyenes szolgáltatásokat. Társadalmi felelősségvállalás érdekében a források hiánya miatt folyamatosan keresik azon pályázati lehetőségeket, amelyekkel ismereteiket, tapasztalataikat és tudásukat szélesebb körben is eljuttathatják. A pályázó szervek kiemelten fontosnak tartják a projekt célkitűzéseit, ám saját forrásból egy ekkora rendszer ingyenes fenntartását sajnos nem tudják vállalni, tőlük ez nem várható el, hiszen ezek a projektek finanszírozás mellett és rengeteg forrást kötnek le.
  JAVASLAT: C.10 4. bekezdés:
  A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott szolgáltatást a projekt befejezését követően legalább egy évig tagjainak ingyenesen, mások részére önköltség mellett fenntartja.”

 • 2012. július 10. 15:51

  Dr. Kovács Szilvia

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre

  Pályázati Útmutató B.1 – Jogi forma és konzorciumi előírások

  A szabályozás szerint egy szervezet több pályázatot is benyújthat, azaz több régióra is pályázhat. Érdemes lenne megfontolni, hogy egy régióban, csak a régióban tapasztalattal rendelkező, jogsegélyszolgálatot már TÁMOP projekt keretében működtető szervezet nyújthasson be, hogy ne alakuljon ki az országban széttöredezett szolgáltatás.

  Jelenleg a TÁMOP 2.5.1 B konstrukcióban 5 érdekképviselet működtet hasonló jogi szolgáltatást. A konzorciumi tagok számát ugyanakkor a kiírás 3 tagban korlátozza, kizárva azt az elvi lehetőséget, hogy a jelenleg ilyen szolgáltatást működtetők mindegyike összefogjon a sikeres megvalósítás érdekében


  JAVASLAT:
  B.6. - Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok-.
  i.) nem nyújthat be pályázatot önállóan, illetve konzorciumi vezetőként, aki nem működtet a régióban 10.000 fő feletti települések mindegyikén jogsegélyszolgálati személyes ügyfélfogadást a pályázat benyújtásakor

  B.1
  • konzorciumi tagok száma minimum 2 maximum 5, a konzorcium vezetővel együtt

 • 2012. július 10. 15:50

  Dr. Kovács Szilvia

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere

  Az alábbiakban foglaljuk össze az ÁFEOSZ-COOP Szövetség észrevételeit és a javaslatait a pályázati kiírással kapcsolatban, mint a Dél-Alföldi Jogpont és JOGPONT+ projektet működtető szervezet szakmai álláspontját. Meglátásunk, hogy a pályázati cél, vagyis az ingyenes jogsegély-szolgálat továbbfejlesztése olyan valós igények kielégítésére ad választ, mely a jelenlegi jogszabályi változásokból (elsősorban új Mt.) fakadóan elsőrendű.
  További véleményünk alapja, hogy a dél-alföldi régióban 2009. óta működtetünk egy, a régiót lefedő, jogsegélyszolgálati rendszert. Tapasztalatink alapján a kiírás gyakorlati hatásait ismerjük, továbbá az adminisztráció csökkentés kormányzati követelményeiből kiindulva és az ügyfelek érdeke és a szolgáltatás színvonala érdekében, az országosan egységes működés biztosításáért az útmutató gyakorlatban nehézséget okozó előírásainak módosítását kérjük. A kiírás céljával, tevékenységi köreivel egyetértünk, a kezdeményezést, mint országos munkáltatói érdekképviselet támogatjuk.

 • 2012. július 10. 13:08

  Nagy-Agócs Andrea

  Mellékletekkel kapcsolatos észrevétel

  10. számú melléklet, KM régió

  A jogsegélyszolgálatokat a mellékelt településlista alapján (elsősorban az 5-10 ezer fő közötti településeken, valamint a térség további meghatározó településein) kell létrehozni. A települések listáját az útmutató F9. pont 10. számú melléklete tartalmazza.
  A jogsegély-szolgálat létrehozására a szociális partnerek szervezetei régiónként pályázhatnak. A pályázatban legalább a felsorolt települések 70%-án (matematikai kerekítési szabályok figyelembe vételével) kell jogpont kialakítását vállalni.
  Javaslatunk, hogy a listán 10.000 fő feletti települések és 10.000 fő alatti kistérségi központok szerepeljenek, mely helyszíneken a TÁMOP-2.5.1.B-11/2 felhívás keretében támogatásból létrehozott jogsegély-szolgálati pont jelenleg nem működik. Továbbá az alább felsorolt települések csak 50%-án kelljen értékelhetőség szempontjából jogpontot kialakítani.
  A Közép-magyarországi régióban jelenleg nem működik jogpont az alábbi - 10. 000 fő feletti és/vagy kistérségi központ - településeken:
  Kistérségi központ, 10.000 fő alatti: Aszód
  Kistérségi központ, 10.000 fő feletti: Budaörs, Dabas, Dunakeszi, Gyál, Veresegyháza
  További 10. 000 fő feletti települések: Budakeszi, Törökbálint, Biatorbágy, Abony, Albertirsa, Fót, Göd, Százhalombatta, Pécel, Isaszeg, Kistarcsa, Maglód, Gyömrő, Pilis, Üllő, Vecsés, Solymár, Szigetszentmiklós, Szigethalom, Tököl, Pomáz, Budakalász
  Indoklás: Miért aprózódjon el a szolgáltatás? Minek annyi iroda? Igény sem mutatkozik rá: a kis lélekszámú településeken – eddigi tapasztalataink alapján – az emberek ahol dolgoznak, oda járnak Jogpontra is. Ráadásul több mint 25 település, mely 10.000 fő feletti és nem rendelkezik jogsegély-szolgálati ponttal, addig ne a 10.000 fő alatti helyszínekre hozzunk létre jogsegélyt! A munkaügyi központok és önkormányzatok véleményével is alátámasztható! A többi régióban a TÁMOP-2.5.1.B-11/1 felhívás keretében támogatásból létrehozott jogsegély-szolgálati pontok szinte teljes mértékben lefedik a 10.000 fő feletti településeket, de a Közép-magyarországi régióban több mint 50 db 10.000 fő feletti település van.

 • 2012. július 10. 13:06

  Nagy-Agócs Andrea

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok

  32. oldal

  3.4. tartalmi értékelési szempont:
  „A pályázó saját infrastruktúráján keresztül látja el a feladatot (nem bérelt, lehetőleg akadálymentesített, saját helységben, saját adminisztratív személyzettel, stb.)
  • Teljes mértékben (4)
  • A jogsegély-szolgálati helyszínek 60%-100%-ában (2)
  • A jogsegély-szolgálati helyszínek 30%-59%-ában (1)
  • A jogsegély-szolgálati helyszínek kevesebb, mint30%-ában (0)”
  Javaslatunk: Mivel új jogsegélyek kerülnek kialakításra és 10.000 fő alatti településeken, és a pályázók körébe tartozó szervezetek egyike sem rendelkezik ilyen kis településeken saját irodával, tehát csak bérelt irodákon keresztül tudják biztosítani a helyszíneket. Kérjük, hogy e pontot vegyék ki a tartalmi értékelési kritériumok közül, hisz ezt egyik érintett szervezet sem fogja tudni teljesíteni.

 • 2012. július 10. 13:05

  Nagy-Agócs Andrea

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma


  12. oldal
  3.1.1.) Esélyegyenlőség
  „Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása”
  Javaslatunk: ne legyen kötelezően vállalandó intézkedés az esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása. A projektmenedzsment feladata, hogy valaki ezt a tevékenységet tudja koordinálni. Bízzuk ezt rájuk.
  Indoklás: Tapasztalatunk azt mutatja eddig jogpont és jogsegély-szolgálati munkánkból, hogy ezt a feladatot egy jól felkészült, projekt-menedzsment is el tudja látni, hiszen igazából olyan csekély feladat hárulna rá, hogy felesleges ezt kötelezően előírni és erre külön egy embert alkalmazni.

  14. oldal
  C.1.3 Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban
  Javaslatunk: A projektmenedzser és a szakmai vezető esetében, a felsőfokú végzettségnek feleljen meg egy érettségire épült emelt szintű szakirányú végzettség is.
  A szakmai vezetőnél és a pénzügyi vezetőnél ne legyen meghatározva a teljesítendő munkaidő mennyisége, valamint lehessen – úgy akár a projektmenedzsert is – vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban is foglalkoztatni őket.
  A szakmai vezető esetében szorgalmazzuk ama gyakorlatot, hogy feladatát önállóan, munkaviszonyától és egyéb jogviszonyától függetlenül lássa el, elvetjük a bizonyítható heti 40 órás tevékenységet.
  Indoklás: Ide igazán nem a felsőfokú végzettség, hanem a szakirányú felsőfokú (emelt szintű) végzettség is elég lenne, mert ezekben a munkakörökben inkább a gyakorlatnak van jelentősebb szerepe. A projektmenedzser esetében engedi, de a szakmai vezető és a pénzügyi vezető esetében már nem, hogy vállalkozási vagy megbízási szerződéssel lehessen alkalmazni. Nem értem mi a különbségtétel oka? Egy ekkora projekthez elengedhetetlen egy stabil projekt csapat, amihez az útmutató nem igazán biztosít feltételt.

  16. oldal
  5. pont jogsegély-szolgáltatással kapcsolatos elvárások
  „A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles call-center létrehozására és on-line segítségnyújtás biztosításának kialakítására.”
  Javaslatunk: hogy call center vagy on-line segítségnyújtás egyike legyen kötelező. A pályázó döntse el válassza ki melyik a célszerűbb és indokolja meg.

  18. oldal
  IV. Célcsoport számára biztosított támogatások
  „Az ügyfelek igazolt és szükséges utazási költsége az állandó lakóhely és az ügyfélfogadási pont között.” „A célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás nem számolható el!”
  Javaslatunk: Miért nem lehet képzési támogatást elszámolni? Ennek nagyobb hatékonysága, szükséglete lenne, mint az utazási költségtérítésnek! Több éves projekt tapasztalataink mutatják, hogy senki nem kérte utazási költségtérítésének kifizetését. A munkaerő-piacra viszont pozitívan hatna, ha olyan képzésekre nyújtanánk támogatást, ami ténylegesen visszavezeti a munkanélkülieket a munka világába. Ha a projekt által javasolt és indított felzárkóztató képzésbe bevonnánk költséggel együtt az embereket, annak lenne legalább valami komoly haszna is.

  Adójog az értékelési szempontoknál szerepel, de a támogatható tevékenységeknél nem jelenik meg.
  Javaslatunk: Az adójogi tanácsadást semmiképp sem támogatjuk, kérjük, hogy mindenképp vegyék ki a pályázati felhívásból. A Tartalmi értékelések közül is szíveskedjenek törölni (2.4. pont) Az adójog egy olyan speciális terület, amelynek éppen nem azokon a jogpontokon lenne a helye, amire a pályázat kiírásra kerül.

  Fenntarthatósági kötelezettség
  A C.10. (23.oldal) pontban az következő szerel: „A Pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 1 évig ingyenesen fenntartja.”
  Javaslatunk: A tartalmi értékelési kritériumoknál már 2 év fenntartási idő szerepel, kérjük ezt összhangba hozni.

 • 2012. július 10. 13:02

  Nagy-Agócs Andrea

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma


  A jogsegélyszolgálatokat a mellékelt településlista alapján (elsősorban az 5-10 ezer fő közötti településeken, valamint a térség további meghatározó településein) kell létrehozni. A települések listáját az útmutató F9. pont 10. számú melléklete tartalmazza.
  A jogsegély-szolgálat létrehozására a szociális partnerek szervezetei régiónként pályázhatnak. A pályázatban legalább a felsorolt települések 70%-án (matematikai kerekítési szabályok figyelembe vételével) kell jogpont kialakítását vállalni.
  Javaslatunk, hogy a listán 10.000 fő feletti települések és 10.000 fő alatti kistérségi központok szerepeljenek, mely helyszíneken a TÁMOP-2.5.1.B-11/2 felhívás keretében támogatásból létrehozott jogsegély-szolgálati pont jelenleg nem működik. Továbbá az alább felsorolt települések csak 50%-án kelljen értékelhetőség szempontjából jogpontot kialakítani.
  A Közép-magyarországi régióban jelenleg nem működik jogpont az alábbi - 10. 000 fő feletti és/vagy kistérségi központ - településeken:
  Kistérségi központ, 10.000 fő alatti: Aszód
  Kistérségi központ, 10.000 fő feletti: Budaörs, Dabas, Dunakeszi, Gyál, Veresegyháza
  További 10. 000 fő feletti települések: Budakeszi, Törökbálint, Biatorbágy, Abony, Albertirsa, Fót, Göd, Százhalombatta, Pécel, Isaszeg, Kistarcsa, Maglód, Gyömrő, Pilis, Üllő, Vecsés, Solymár, Szigetszentmiklós, Szigethalom, Tököl, Pomáz, Budakalász
  Indoklás: Miért aprózódjon el a szolgáltatás? Minek annyi iroda? Igény sem mutatkozik rá: a kis lélekszámú településeken – eddigi tapasztalataink alapján – az emberek ahol dolgoznak, oda járnak Jogpontra is. Ráadásul több mint 25 település, mely 10.000 fő feletti és nem rendelkezik jogsegély-szolgálati ponttal, addig ne a 10.000 fő alatti helyszínekre hozzunk létre jogsegélyt! A munkaügyi központok és önkormányzatok véleményével is alátámasztható! A többi régióban a TÁMOP-2.5.1.B-11/1 felhívás keretében támogatásból létrehozott jogsegély-szolgálati pontok szinte teljes mértékben lefedik a 10.000 fő feletti településeket, de a Közép-magyarországi régióban több mint 50 db 10.000 fő feletti település van.

 • 2012. július 9. 16:44

  Horváth Csaba

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok

  32. oldal

  3.4. tartalmi értékelési szempont:
  „A pályázó saját infrastruktúráján keresztül látja el a feladatot (nem bérelt, lehetőleg akadálymentesített, saját helységben, saját adminisztratív személyzettel, stb.)
  • Teljes mértékben (4)
  • A jogsegély-szolgálati helyszínek 60%-100%-ában (2)
  • A jogsegély-szolgálati helyszínek 30%-59%-ában (1)
  • A jogsegély-szolgálati helyszínek kevesebb, mint30%-ában (0)”
  Javaslatunk: Mivel új jogsegélyek kerülnek kialakításra és 10.000 fő alatti településeken, és a pályázók körébe tartozó szervezetek egyike sem rendelkezik ilyen kis településeken saját irodával, tehát csak bérelt irodákon keresztül tudják biztosítani a helyszíneket. Kérjük, hogy e pontot vegyék ki a tartalmi értékelési kritériumok közül, hisz ezt egyik érintett szervezet sem fogja tudni teljesíteni.

 • 2012. július 9. 16:43

  Horváth Csaba

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma

  C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
  A jogsegélyszolgálatokat a mellékelt településlista alapján (elsősorban az 5-10 ezer fő közötti településeken, valamint a térség további meghatározó településein) kell létrehozni. A települések listáját az útmutató F9. pont 10. számú melléklete tartalmazza.
  A jogsegély-szolgálat létrehozására a szociális partnerek szervezetei régiónként pályázhatnak. A pályázatban legalább a felsorolt települések 70%-án (matematikai kerekítési szabályok figyelembe vételével) kell jogpont kialakítását vállalni.
  Javaslatunk: a felsorolt települések csak 50%-án kelljen értékelhetőség szempontjából jogpontot kialakítani. A 70%-os kötelezettség nagyon magas, megismerve az új Jogpont+ helyszíneit.
  Indoklás: Miért aprózódjon el a szolgáltatás? Minek annyi iroda? Ezeken a településeken az irodák kialakítására is kevés a lehetőség, nincsenek irodái egyik pályázónak sem. Az emberek részéről igazából igény sem mutatkozik rá: az ilyen kis lélekszámú településeken hazaérve nem a jogpontot fogják keresni, hanem otthonukba térnek. Már több éves jogpont tapasztalatunk bizonyítja, hogy az emberek ahol dolgoznak, ott keresik, oda járnak Jogpontra is. A munkaügyi központok és önkormányzatok véleményével is alátámasztható!
  III.
  10. oldal
  „Figyelem! Azokon a településeken, ahol a TÁMOP-2.5.1.B-11/2 felhívás keretében támogatásból létrehozott jogsegély-szolgálati pont működik, jelen pályázatból nem hozható létre jogsegély-szolgálati pont!”
  Javaslatunk: A települések listájában az útmutató F9.pont 10. számú mellékletében a Dél-Dunántúli Régió és a Nyugat-Dunántúli Régió felsorolásában a 19 megjelölt helyszínek között három olyan van, ahol JOGPONT+ működik, ezeket törölni szükséges az Útmutató alapján (10. oldal): ezek a települések Szentgotthárd, Lenti és Pacsa.
  IV.
  12. oldal
  3.1.1.) Esélyegyenlőség
  „Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása”
  Javaslatunk: ne legyen kötelezően vállalandó intézkedés az esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása. A projektmenedzsment feladata, hogy valaki ezt a tevékenységet tudja koordinálni. Bízzuk ezt rájuk.
  Indoklás: Tapasztalatunk azt mutatja eddig jogpont és jogsegély-szolgálati munkánkból, hogy ezt a feladatot egy jól felkészült, projekt-menedzsment is el tudja látni, hiszen igazából olyan csekély feladat hárulna rá, hogy felesleges ezt kötelezően előírni és erre külön egy embert alkalmazni.
  14. oldal
  C.1.3 Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban
  Javaslatunk: A projektmenedzser és a szakmai vezető esetében, a felsőfokú végzettségnek feleljen meg egy érettségire épült emelt szintű szakirányú végzettség is.
  A szakmai vezetőnél és a pénzügyi vezetőnél ne legyen meghatározva a teljesítendő munkaidő mennyisége, valamint lehessen – úgy akár a projektmenedzsert is – vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban is foglalkoztatni őket.
  A szakmai vezető esetében szorgalmazzuk ama gyakorlatot, hogy feladatát önállóan, munkaviszonyától és egyéb jogviszonyától függetlenül lássa el, elvetjük a bizonyítható heti 40 órás tevékenységet.
  Indoklás: Ide igazán nem a felsőfokú végzettség, hanem a szakirányú felsőfokú (emelt szintű) végzettség is elég lenne, mert ezekben a munkakörökben inkább a gyakorlatnak van jelentősebb szerepe. A projektmenedzser esetében engedi, de a szakmai vezető és a pénzügyi vezető esetében már nem, hogy vállalkozási vagy megbízási szerződéssel lehessen alkalmazni. Nem értem mi a különbségtétel oka? Egy ekkora projekthez elengedhetetlen egy stabil projekt csapat, amihez az útmutató nem igazán biztosít feltételt.
  V.
  16. oldal
  5. pont jogsegély-szolgáltatással kapcsolatos elvárások
  „A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles call-center létrehozására és on-line segítségnyújtás biztosításának kialakítására.”
  Javaslatunk: hogy call center vagy on-line segítségnyújtás egyike legyen kötelező. A pályázó döntse el válassza ki melyik a célszerűbb és indokolja meg.
  VI.
  18. oldal
  IV. Célcsoport számára biztosított támogatások
  „Az ügyfelek igazolt és szükséges utazási költsége az állandó lakóhely és az ügyfélfogadási pont között.” „A célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás nem számolható el!”
  Javaslatunk: Miért nem lehet képzési támogatást elszámolni? Ennek nagyobb hatékonysága, szükséglete lenne, mint az utazási költségtérítésnek! Több éves projekt tapasztalataink mutatják, hogy senki nem kérte utazási költségtérítésének kifizetését. A munkaerő-piacra viszont pozitívan hatna, ha olyan képzésekre nyújtanánk támogatást, ami ténylegesen visszavezeti a munkanélkülieket a munka világába. Ha a projekt által javasolt és indított felzárkóztató képzésbe bevonnánk költséggel együtt az embereket, annak lenne legalább valami komoly haszna is.
  VII.
  Adójog az értékelési szempontoknál szerepel, de a támogatható tevékenységeknél nem jelenik meg.
  Javaslatunk: Az adójogi tanácsadást semmiképp sem támogatjuk, kérjük, hogy mindenképp vegyék ki a pályázati felhívásból. A Tartalmi értékelések közül is szíveskedjenek törölni (2.4. pont) Az adójog egy olyan speciális terület, amelynek éppen nem azokon a jogpontokon lenne a helye, amire a pályázat kiírásra kerül.
  VIII.
  Fenntarthatósági kötelezettség
  A C.10. (23.oldal) pontban az következő szerel: „A Pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 1 évig ingyenesen fenntartja.”
  Javaslatunk: A tartalmi értékelési kritériumoknál már 2 év fenntartási idő szerepel, kérjük ezt összhangba hozni.

 • 2012. július 9. 16:42

  Horváth Csaba

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere

  A.4. TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA (fejezet)
  „Régiónként egy pályázat támogatható kivéve a Dél-Dunántúli Régiót és a Nyugat-Dunántúli Régiót, ahol a két régióra egy pályázatot lehet benyújtani.”
  Javaslatunk: Szedjék szét a két régiót önálló pályázati helyszínné, vagy indokolják meg miért vonták össze, ha pedig így marad, kérjük a támogatás összegének felülvizsgálatát, magasabb értékben megállapítását.
  Indoklásunk: nem értjük a pályázat kiírójának gondolkodását ebben a kérdésben. Egy sorban sem indokolja az útmutató, mi az oka annak, hogy ezt a két hatalmas régiós területet egy projekt alá kívánja szervezni. Hegyeshalomtól Bólyig a távolság közel 400-480 km, időben majd 8-9 óra. Hogyan lehet ezt átlátni, működtetni, beutazni és ellenőrizni? Ide kívánkozik a „D.3. Támogatás összege” fejezet is, ahol hiába a két hatalmas régió és a 19 helyszín mégis csak 231 millió az igényelhető támogatás (Dél-Alföld és Észak-Alföld is magasabb)

 • 2012. július 2. 15:50

  Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület - Szabadkai Andrea

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre

  Javasoljuk bővíteni a pályázók körét:
  • Szakszervezet (KSH 531)
  • Egyéb munkavállalói érdekképviselet (KSH 532)
  • Egyéb egyesület (KSH 529) (kizárólag azon egyesületek, akiknek alapszabályukban szerepel, hogy munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezet)
  Az adatlap 4.1 pontjában kötelezően jól látható módon fel kell tüntetnie, hogy az alapszabály mely pontjában került feltüntetésre, hogy az egyesület munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezet.
  - Egyéb egyesületek (KSH 529), akik az önfoglalkoztatás jogsegély szolgálatát elvégzik, társadalmi részvételen alapuló jogértelmeztés elősegítését valósítják meg. Segítve ezzel a kistermelői, kézműves, turisztikai önfoglakoztatás lehetőségének megvalósulását, az információk, a jogértelmezés társadalmasítását.

 1-18