Széchenyi 2020

A projektek az Európai Únió támogatásával, az Európai Struktúrális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósultak meg.
Uniós kifizetések (Ft) 2015.10.04.
vissza

A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése (TÁMOP-5.5.1.B-11/2)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati kiíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat július 22-én 12 óráig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
Hozzá szeretne szólni?

Ha már korábban regisztrált a palyazat.gov.hu vagy a www.szechenyi2020.hu oldalon, akkor használja a fejlécben a Kulcs ikont a bejelentkezéshez.

Ha még nem rendelkezik regisztrációval, regisztráljon most!

 • 2011. július 22. 13:22

  Giczey Péter

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma

  A települések szomszédságok megerősítése, az ott élő családok közötti kapcsolatok, együttműködések, közös tevékenységek kiépítésével. Ennek első lépése a családok megszólítása, majd leültetése közös célok, cselekvések keresésére, amelyek megvalósítása is megtörténik.
  A konstrukció részcélja egyrészt különböző társadalmi csoportok összefogása annak érdekében, hogy tegyenek valamit a családokért. Ez lehet kötetlen beszélgetéseket folytató társaság, állandó munkacsoport vagy bejegyzett egyesület. Ennek megvalósításához szükség van közösségi fórumok, nyilvános párbeszédek, képzések, tapasztalatcsere látogatások, műhelymunkák, kiadványok, a településeken és kistérségeken belüli közösségi akciók, szakmai tanácsadások biztosítására. A legfontosabb azonban az, hogy ezek a szövetségek olyan vitatkozásoknak is adjanak helyet, amelyeken ütköztetik nézeteiket; melyekben ötletek, tervek tisztulhatnak le, ezt kövessék megállapodások, és ezek a gyakorlatban is váljanak valóra.
  Másrészt részcél a családokat támogató gyakorlati szolgáltatások nyújtása is, amelyek a helyi közösség tagjainak önkéntes, szervezett együttműködése által lehetővé teszik a munkaidő alatti vagy más fontos okból szükségessé váló gyermekfelügyelet megfelelő megoldását., és ezzel elősegítik a családi teendők melletti könnyebb munkavállalást és ügyintézést. A közösségi együttműködés megerősítésével ezek a szolgáltatások segítik az összefogást a családok közérzetének és jólétének javítása érdekében, és elősegítik a friss, a gyakorlatban, legjobban hasznosítható információk gyors cseréjét, melynek kapcsán a gyermekes családok, szülők átadhatják egymásnak tapasztalataikat, ismereteiket, illetve szervezett formában hozzájuthatnak a családalapítással és gyermekneveléssel kapcsolatos fontos információkhoz.
  Szintén fontos cél a gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgálatok (komplex szolgáltatások) megszervezése, kialakítása. Ezen belül olyan komplex, innovatív hosszú távú szolgáltatásnyújtás, melynek során elsősorban a munkaerőpiacra a gyermekvállalás után visszatérni kívánó nők számára nyújtanak személyre szabott segítséget az elhelyezkedéshez, illetve később a munkahelyi és családi teendők összehangolásának könnyebb megvalósításához.
  A fentiek mellett további cél a családi életre nevelés elősegítése, a házassággal, a hosszú távú párkapcsolati elköteleződéssel és a gyermekvállalással kapcsolatos pozitív attitűd közvetítése mind a párkapcsolattal még csak ismerkedő tizenéves korosztály, mind a már családalapításon gondolkodó fiatalok, mind pedig a már házasságban, tartós kapcsolatban élők körében. Ehhez kapcsolódik továbbá – mint célkitűzés – a gyermeknevelés, illetve a családi, házassági, párkapcsolati együttélés során felmerülő kérdések, problémák feloldásához való segítségnyújtás.

 • 2011. július 22. 13:21

  Giczey Péter

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere

  Általános cél a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása.
  Ahhoz, hogy az emberek, a családok jól érezzék magukat életük során elsődleges a közvetlen környezetük, a településük és szomszédságuk, ahol élnek. A településeknek és az ott élő családoknak kölcsönösen fontos, hogy ebben a szűk lokalitásban kialakuljanak emberi kapcsolataik, megerősödjenek közösségeik, amelyek segítő és támogató hátteret tudnak biztosítani. Ugyanakkor az is fontos, hogy ez ne a családok elkülönülését, vagy annak látszatát eredményezze; hogy a családbarát környezet megteremtésének folyamatában a családok is erősítsék a befoglaló társadalmi környezet. Részben azért, hogy ezzel sikerélményhez juttassuk őket, részben mert a családi közösségek által képviselt erőforrásokra nagy szüksége van a helyi társadalomnak is.

  Jelen kiírás fő célja az így értelmezett családbarát környezet megteremtése. Ebben szükség van mindenkire, akinek dolga van családokkal: helyhatósági vezetők, a települési közigazgatás munkatársai és a képviselőtestület tagjai, önkormányzati intézmények, a civil társadalom helyi szereplői: vállalkozók, vállalatok vezetői, kamarák, egyesületek, egyházak, jótékonysági- és civil szervezetek, bölcsődék, óvodák, iskolák, szülői munkaközösségek és sokan mások. Az országos szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, közösségi részvételt eredményező helyi kezdeményezések és integrált szolgáltatások nyújtásával a települési közösség, s kiemelten a fiatal gyermekes családok támogatása – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel – kis közösségi kezdeményezések, létrehozása útján. Az integrált szolgáltatások egyesítik a közéleti-szociális érzékenység, a foglalkoztatási, családi, szülői és egészségfejlesztési támogató szolgáltatásokat és az innovatív eszközöket.
  Alapvetően nem a szolgáltatások önmagukban való fejlesztését, hanem a tágabb fókuszú helyi kezdeményezéseket fontos fejleszteni, aminek részei a családbarát környezet erősítésére tett lépések. Abban a tudatban, hogy a fő célként megjelölt eredmények akkor jelentkeznek, ha a leendő programok egyidejűleg fejlesztik a társadalmi környezetet – tehát a települést/településrészt – és az ott élő családokat. Hazai és nemzetközi szakmai példák bizonyítják, hogy pusztán az egyik funkció önmagában (tehát a családok támogatása a befoglaló társadalmi, települési környezet nélkül) nem tud eredményre vezetni.
  Ez az integrált megközelítés – tehát a települési civil-, önkormányzati- és üzleti alapon működő intézmények, szervezetek hatékony összefogása a családok érdekében - növelheti a szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáférést, és a szolgáltatók közötti tudás-megosztást, aminek nyertesei nemcsak a nagyobb terheket viselő fiatal gyermekes családok lesznek, hanem minden család. Mindez a helyi közösségekből kiindulva országos szemléletváltást is elősegít a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése elvének széleskörű megvalósulását is.
  Az érdekérvényesítő és önsegítő hálózatok szerveződése segíti a családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések létrehozását és működését, erősíti a helyi közösségek tagjai közötti összefogást. Fontos a családok közötti szolidaritás erősítése is, a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás fontosságának tudatosítása családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések, szolgáltatások valamint (formális és informális) képzések támogatásán keresztül. Mivel (szerencsés esetekben) az idős emberek is a családok részei, fontos, hogy a fiatalok és gyermekes családok mellett az ő helyzetükkel és szerepükkel is foglalkozzunk. Ráadásul ők gyakran jelentős erőforrásai a fiatal, gyerekes családoknak. Ezért is kiemelkedő jelentősége van annak, hogy olyan családbarát helyi programok szülessenek, amelyek az ő helyzetüket, s szerepüket is támogatandó értéknek tekintik, velük is számolnak.
  Családbaráttá kell tenni társadalmunkat, mert jobb és befogadóbb környezetet kell teremtenünk, ha nem akarjuk, hogy a születések száma továbbra is ennyire alacsonyan maradjon. A „Helyi szövetség a családokért” kezdeményezés célja, hogy a lehető legtöbb közösségben a lehető legtöbb helyi összefogás jöjjön létre.
  Ehhez mindenekelőtt a helyi közösségek tagjai összefogásának erősítésére, a közös célok érdekében való cselekvés előmozdítására közösségi fejlesztőmunkára van szükség. A helyben működő civil szervezetek ebben a tevékenységben jelentős szerepet tudnak vállalni, mindenekelőtt azáltal, hogy a közösség tagjai számára pozitív, követendő mintákat mutatnak be, továbbá tanácsadással, a gyermekfelügyelet megszervezésével stb. segítik a helyi családok életét, megkönnyítve és egyúttal vonzóbbá téve ezáltal a fiatalok számára is a családalapítás, a gyermekvállalás melletti döntést.
  Minden olyan, helyben működő civil szervezet, nonprofit szervezet részesülhet támogatásban, amelynek tevékenysége a helyi családok összefogására, a településen/szomszédságokon belüli kezdeményezések erősítésére, az ott élők részvételével megtervezett és lebonyolított közösségi folyamatok támogatására irányul. Különösen értékes, ha a közös programok, rendezvények szervezésére, a gyermekvállalás népszerűsítésére irányulnak, annak érdekében, hogy a helyi közösségek érintett tagjai kölcsönösen átadhassák egymásnak tapasztalataikat. Ugyanilyen jelentősége van a helyi civil összefogásoknak, azoknak a szövetkezéseknek, amelyek a helyi társadalom és a családok együttműködésére, közösségi cselekvésekre és a közjóra irányulnak.
  A családok helyi szövetségének létrejöttét szeretnénk tehát ilyen módon támogatni, amelyek helyi szinten az ott élő családok, illetve a közösség más tagjai részvételével tevékenykednek, s hozzájárulnak a helyi társadalomban a civil-közösségi értékek és a családbarát attitűd megerősödéséhez.
  Szükséges az alapvető cél megvalósítása, hisz az állam családpolitikai eszköztára elsősorban a közvetlen pénzügyi juttatásokat, a közvetett pénzügyi juttatásokat, a kapcsolódó szabadság és segély rendszert, a gyermekgondozási intézményrendszert foglalja magában. Ugyanakkor a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása érdekében egyértelmű üzenetet kell eljuttatni a társadalomnak, hogy az anyagi támogatás mellett egyéb eszközök is rendelkezésre állnak, amelyek támogatják a családalapításra való felkészülést, a családi életre, a gyermekvállalásra való elszánás folyamatát.

 • 2011. július 22. 13:20

  Giczey Péter

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre

  Jelen pályázati kiírás keretében azon civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, melyek 2009. december 31. előtti, jogerős bírósági nyilvántartásba vételi végzéssel rendelkeznek, továbbá éves bevételük 2010-ben az igényelt támogatási összeg legalább 20%át elérte.

  Egyet értünk azokkal a véleményekkel, hogy a családi, közösségi kezdeményezések elkötelezett hívei sok esetben végezhették az elmúlt években tevékenységeiket alapvetően önkéntesen, lelkesedésből szervezhették programjaikat. Sokszor a pályázat által megerősíteni kívánt célokat nem nagyköltségvetésű szervezetek, hanem kisebb helyi kezdeményezések szervezték, akiknek szervezettségük és szakmai munkájuk megerősítését támogatná jelen kiírás, ha gazdálkodási méretük nem zárná őket ki a pályázók köréből, hanem ezzel elismerést nyerne a már elért közösségi fejlesztések, szakmai eredmények döntőek.

  Az útmutató szerint kizárólag egyesület, alapítvány, egyház, valamint egyházi intézmény pályázhat. A pályázat tartalmát tekintve egyesületünk se látja okát annak a korlátozásnak, hogy a közhasznú szociális szövetkezetek nem pályázathatnak. Ajánljuk őket is bevenni a pályázók körébe.

 • 2011. július 22. 13:19

  Giczey Péter

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere

  Célok és részcélok tekintetében
  Egyesületünk üdvözöl minden olyan kezdeményezést, melynek célja a hozzáférés hatékonyságának növelése, például a szolgáltatások kialakításának integrálása a helyi közösségi viszonyokhoz és egymáshoz. Kiemelten fontosnak tartjuk a tudás közösségi megosztásának megszervezését, e tevékenység jelentőségének megemelését.
  A „családi erőforrás központok” létrejötte nagyon fontos helyi értéket és közösségi potenciált jelent a helyi közösségek részére abban az esetben, ha ez nem zárt célcsoportú központokat jelent majd, hanem valós és sokrétű tudás és kapcsolati rendszereket.

  A pályázati kiírás retorikai részébe (alapvető cél, részcélok, konkrét szöveges ajánlás alább) a projekt helyi közösségi beágyazottságának elősegítése érdekében ajánljuk elismerni és alkalmazni a következő elveket.

   Jelen pályázati kiírás támogatni kívánja a generációk közötti kapcsolatok helyreállítását, megerősítését célzó közösségi építő és szervező tevékenységeket.

   Jelen pályázati program hozzájárul az időskorúak társadalmi szerepének megerősítéséhez a családokon belüli, valamint a közösségi segítő, önkéntes szolgáltatások megszervezésekbe való bevonásukon keresztül.

   Kisgyerekes családok nem képzelhetőek el önmagukban. Közösségi kapcsolataik többgenerációsak és horizontálisak, támogatásuk igényli a helyi közösség elfogadását és szolidaritását. Így e program nyertesei nem lehetnek csak a fiatal, kisgyerekes családok, hanem minden családot érintenie kell, hogy jól tagolt, sokrétű helyi közösségek alakulhassanak, erősödhessen az összekötő és az összetartó társadalmi tőke e pályázati program keretein belül megvalósuló munka révén.

   Az érdekérvényesítő és önsegítő hálózatok szerveződése segíti a családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések létrehozását és működését, erősíti a helyi közösségek tagjai közötti összefogást. Fontos a családok közötti szolidaritás erősítése is, a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás fontosságának tudatosítása családbarát jellegű kezdeményezések, szerveződések, szolgáltatások valamint (formális és informális) képzések támogatásán keresztül. E célt szolgálja minden olyan szervezett hálózati munka, mely felkeresi és helyben segíti a közösség tagjainak kezdeményezéseit, valamint minden olyan általános célú felnőttképzési program megszervezése, melyben a helyi közösség tagjai tudatosabbak, felkészültebbek, jobban szervezettek lesznek, s mely lehetőséget teremt integrált felnőttképzési rendszerekbe való bekapcsolódásra.

 • 2011. július 21. 18:18

  Székely Kamilla

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek

  A bírálatnál előnyt jelent, ha az önkormányzat képviselő testülete támogatja a projektet. Testületi ülés nyáron nemigen szokott lenni, a mi városunkban a legközelebbi szeptember 20-án lesz. Talán jobb lenne a beadási határidőt szeptember végére tenni?
  Ha a projektet hosszú távon szeretnénk fenntartani, -mert csak akkor van értelme- egy megfelelő ingatlan szükséges hozzá. Nagyon kevés az ERFA típusú elszámolható költség ahhoz, ha pl. egy épületet szeretnénk felújítani. Nem lehetne növelni legalább 40%-ra?

 • 2011. július 18. 16:13

  Borbás Norbert

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere

  A pályázati kiírástban feltünt, hogy nonprofit szervezetek nem pályázhatnak. Kérem vegyék fontolóra ezen pályázói kör bevételét a jogosultak közé.

 • 2011. július 18. 13:15

  Mészáros Zoltánné

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre

  A pályázók körével kapcsolatban szeretném javasolni, hogy országos hatókörű szervezetek esetében, melyek nem feltétlenül a székhelyük szerinti településen fejtik ki legnagyobb mértékben a tevékenységüket, választhassák meg, mely településeken igazolják egy évre visszamenőleg tevékenységüket.

 • 2011. július 18. 11:23

  Székely Kamilla

  Egyéb észrevétel

  Jónak tartjuk, hogy a pályázó a projekt beadását megelőzően legalább egy éven keresztül a projekt céljához kapcsolódó tevékenységet végezzen. Hogyan lehet ezt igazolni?
  Hogy mik a konvergencia régiók ez számunkra nem világos a kiírásban.
  A támogatható tevékenységek 4 csoportjából mindegyikből lehet választani, tetszés szerinti megosztásban, vagy egyet kell előnyben részesíteni? Az ERFA típusú költségek a projekt 5%-át nem haladhatják meg, tehát csak a 4. csoportot nem lehet választani?
  Lehet-e ingatlant vásárolni a projektben, ez nem egyértelmű. A megvásárolni kívánt ingatlan nem lehet állami vagy önkormányzati tulajdon....csak ennyi szól erről. Viszont, ha csak az 5%-ot számolhatjuk, akkor ingatlan vásárlása lehetetlen.
  Nem derül ki, hogy előny-e a konzorcium és a partnerek lehetnek kedvezményezettek-e.
  Köszönettel
  Székely Kamilla
  Pécs

 • 2011. július 15. 21:05

  Balásházy Imre

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre

  A civil szervezetek többnyire pályázatokból tartják fenn magukat, amelyek futamideje 1-2 év. Így a pályázat elnyerését követő évben a pályázaton dolgoznak, és alig van bevételük. Ezért azt javasolnám, hogy ne csak a 2010-es évet, hanem vagy a 2009-es vagy a 2010-es évet vehessék alapul, amikor az igényelt támogatás maximumát kiszámítják. Ha ez valamiért nem megvalósítható, akkor még mindig segítség, ha a 2010-es bevétel és kiadás közül választhatják a nagyobbat, de természetesen jobb, ha a 2009-es és a 2010-es bevételek között dönthetnek a nagyobb mellett.
  Köszönettel és Üdvözlettel,
  Balásházy Imre, Tudomány a Családért Egyesület

 • 2011. július 14. 10:23

  Vukszán Anita

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre


  A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése (TÁMOP-5.5.1.B-11/2) című pályázattal kapcsolatban szeretnék javaslattal élni.
  Az útmutató szerint kizárólag egyesület, alapítvány, egyház, valamint egyházi intézmény pályázhat. A pályázat tartalmát tekintve nem látjuk okát annak a korlátozásnak, hogy közhasznú tevékenységet is ellátó nonprofit gazdasági társaságok, valamint közhasznú szociális szövetkezetek nem pályázathatnak.
  A pályázat elvárása, hogy „…Jelen pályázati kiírás keretében azon civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, melyek 2009. december 31. előtti, jogerős bírósági nyilvántartásba vételi végzéssel rendelkeznek, továbbá éves bevételük 2010-ben az igényelt támogatási összeg legalább 20%át elérte. A pályázaton való részvétel további feltétele - a résztvevő szervezetek területi beágyazottságának, kötődésének biztosítása céljából -, hogy a pályázó igazolni tudja, hogy az általa megjelölt működési területen a pályázat beadását megelőzően legalább 1 éven keresztül a projekt céljához kapcsolódó jellegű, ahhoz hasonló tevékenységet végzett.”
  Véleményünk szerint a közhasznú (több esetben kiemelkedően közhasznú státusszal is rendelkező) nonprofit gazdasági társaságok, valamint a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetek kiválóan megfelelnek ezeknek az elvárásoknak, mind szakmai tapasztalat, mind az elvárt bevétel tekintetében, ezért a szervezeti formák ily módú beszűkítése nem indokolt, a konstrukció eredményes, színvonalas megvalósítását nem szolgálja.
  További ellentmondás, hogy amíg az Alapvető cél és háttérinformációknál még az alábbi megfogalmazás szerepel:
  „...Minden olyan, helyben működő civil szervezet, nonprofit szervezet részesülhet támogatásban, amelynek tevékenysége a helyi családok összefogására, közös programok, rendezvények szervezésére, a gyermekvállalás népszerűsítésére irányul..” addig a pályázó szervezeteknél már csak a civil szervezetek szerepelnek.
  Ezúton kérjük tisztelettel a pályázati útmutató ilyen irányú kiegészítését, így az utolsó bekezdésben bemutatott ellentmondás feloldását.
  Köszönettel: Vukszán Anita

 • 2011. július 13. 17:51

  Holdam Egyesület

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek

  Az 1. monitoring mutatónál nem világos, hogy a képzésen, illetve tanácsadáson résztvevő személyeket hogyan számolják: egy résztvevőt minden alkalommal, vagy képzésenként/ tanácsadási fajtánként egyszer kell számítani.

 • 2011. július 13. 17:46

  Holdam Egyesület

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre

  A Pályázók körénél jelenleg kitétel, hogy a szervezet 2010. évi bevétele az igényelt támogatási összeg 20%-át elérje.

  Véleményünk szerint a családi közösségi kezdeményezések elkötelezett hívei az előző években alapvetően önkéntesen, lelkesedésből szervezték a programjaikat, nem gigaszervezetek, így kezdeményezzük a 20%-os korlát elhagyását a Pályázati kiírásból.

  Az alapvető pályázati célokat viheti félre, ha nem szigorúan az eddig már elért közösségi fejlesztések, szakmai eredmények döntőek, hanem a szervezet pénzügyi nagysága.

 • 2011. július 12. 06:06

  Veresné Péter Judit

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma

  Útmutató C1 támogatható tevékenységek felsorolása, tördelése nem egyértelmű, hogy mi számít egy-egy külön választható tevékenységnek. Pl. fogyatékos gyermeket gondozó szülőknek biztosított szolgáltatás: nincs aláhúzva, de új sorban van, ez önmagában egy külön választható tevékenység vagy az otthon segítünk szolgáltatással értelmezendő együtt? Pl. a mediáció alá van húzva, de nincs új sorba tördelve. Szerencsésebb lenne számozni a választható tevékenységeket a felsoroláskor.
  Veresné Péter Judit, Szolnok, Csillagpor Alapítvány

 • 2011. július 11. 13:51

  Kiss Olga

  Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre

  Javaslom a nonprofit szervezeti kör kibővítését: az egyesületek, alapítványok mellett a nonprofit gazdasági társaságok is e körbe tartoznak. 2009-ig közhasznú társaságként működtek és jellemzően nonprofit tevékenységet végeznek. Jelen kiírás szerint kirekesztődnek ebből a körből és nem vehetnek részt a pályázatban.

 1-14